Opisi poslova

Pogledajte opise poslova da biste ocenili da li ispunjavate uslove da budete savetnik u centru za kontakt sa klijentima, tehničar ili menadžer filijale.

Posao

Kao savetnik u centru za kontakt sa klijentima često ćete biti prva osoba sa kojom vozač razgovara kad mu je potrebna naša pomoć. Potrebno je da budete srdačni i u isto vreme sposobni da pronađete najbolje rešenje na smiren i brz način. Na primer, možda ćete morati da ugovorite hitnu pomoć na terenu za vozača kome je oštećen vetrobran ili da objasnite bezbednosne aspekte vožnje sa oštecenim auto staklom. Ono što kažete i način na koji to kažete ostavlja trajan utisak na naše klijente tako da ćemo Vam pružiti svu pomoć, obuku i podršku da posao obavite na pravi način.

Naši uslovi

Pružicemo Vam svu obuku, pomoć i podršku koja Vam je potrebna da uspete na ovom radnom mestu. Sve što tražimo zauzvrat je da imate prethodno iskustvo u pružanju korisnicke podrške, kao i ljubav i energiju za ovu vrstu posla.

Posao

Na ovom radnom mestu svaki dan je različit. Kao član naše terenske ekipe tehničara, pružaćete pomoć različitim ljudima na putevima radeći popravku ili zamenu auto stakla na svim vrstama vozila koje možete da zamislite.

Postaćete deo tima cenjenih terenskih tehničara koji rade za vrhunsku kompaniju za popravku i zamenu auto stakala na vozilima, a koja je u vlasništvu kompanije Belron® - svetskog eksperta za auto stakla.

Naši uslovi

Ako istinski uživate da pomažete ljudima i želite da pružate jednu važnu uslugu vozačima, javite nam se. Dok god imate pravilan stav i želju i strast da pružate kvalitetnu pomoć klijentima, pružicemo Vam veštine i stručno znanje potrebne da dobro obavljate posao - bez obzira na Vaše obrazovanje.

Posao

Od Vas se kao od menadžera filijale očekuje da svakodnevno premašujete očekivanja naših klijenata tako što za njih obezbeđujete najviši kvalitet usluge. Takođe ćete biti odgovorni da efikasnim upravljanjem svim resursima filijale osigurate ispunjavanje standarda usluge i time povećate prodaju i profitabilnost.

Na poziciji menadžera filijale bićete odgovorni regionalnom menadžeru.

Naši uslovi

Od Vas se očekuje da razvijate poslovanje tako što ćete zadržati postojeće klijente i povećati prodaju prepoznavanjem, ispitivanjem i pridobijanjem novih poslovnih mogućnosti zajedno sa osobljem filijale, prodajnim odeljenjem i regionalnim menadžerom.

Od Vas će se takođe tražiti da efikasno upravljate filijalom kako bi se osiguralo ispunjavanje ili premašivanje svih budžetskih, operativnih i finansijskih ciljeva i ciljeva korisničkih usluga. Ovo uključuje povećanje profita filijale efikasnim upravljanjem troškovima rada.

Druga osnovna obaveza je da se postarate da se osoblje efikasno informiše o svim ciljevima i rezultatima i da svi budu upoznati sa dogovorenim ciljevima i ključnim indikatorima učinka, da ih shvataju i rade kako bi ih ispunili ili premašili.

Kao menadžer filijale, potrebno je da razumete i, gde je primenjivo, iskoristite tehničke aspekte svih proizvoda koje kompanija Carglass® koristi u pružanju kvalitetnih usluga klijentima.

Od Vas se očekuje da primenite visoke zdravstvene i bezbednosne standarde u filijali i kod osoblja. Takode treba da budete primer zaposlenima, da ih motivišete i rukovodite njima na pravedan i dosledan način i da održavate moral na visokom nivou.

Na regionalnom nivou, igraćete ključnu ulogu u održavanju poslovanja u regionu zajedno sa regionalnim menadžerom i službom u sedištu.

Bićete u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti filijale, imovinu i osoblje.

 

Naša obuka

Talentovane osobe orijentisane na pružanje usluga je teško naći tako da ćemo, kada se pridružite kompaniji Carglass®, uraditi sve što možemo da Vas zadržimo!

Mogućnosti za obuku i razvoj kod nas Vam daju ne samo stručno znanje potrebno da dobro obavljate svoj posao, već i sposobnost da pružate usluge na visokom nivou. Bilo da ste novi ili iskusni tehničar, savetnik, savetnik filijale za korisničku podršku ili deo naše službe za podršku ili rukovodstva, obezbedićemo Vam obuku za uspeh i na profesionalnom i na ličnom planu.

Tehničari

Ovaj dvonedeljni kurs Vam pruža osnovnu zdravstvenu i bezbednosnu obuku kao i smernice za pružanje najkvalitetnije usluge klijentima. Novi polaznici će takođe steći praktično znanje o procesu zamene stakla na vozilu.

Pored toga, postoji mnogo drugih mogućnosti za usavršavanje znanja i veština tehničara - od programa za popravku i podizanje stakala za jednu osobu do Ezi-Cut i Ezi-Wire obuke i specijalističke obuke za popravku. Čak postoji i mogućnost da dobijete nacionalnu stručnu kvalifikaciju za popravku i zamenu auto stakla.

Savetnici filijale za korisničku podršku

Kada postanete deo tima filijale za korisničku podršku, imaćete pristup velikom broju mogućnosti za obuku kako biste stekli potrebna stručna znanja i veštine da dobro obavljate svoj posao. Ovo uključuje reviziju, obaveštenost o tehničkim pitanjima, upravljanje zalihama, sposobnost pružanja usluga na svetskom nivou.

Savetnici u centru za kontakt sa klijentima

Kao deo ovog tima, pohađaćete opsežan tronedeljni kurs za tehnički i stručni razvoj. Zatim ćete učestvovati u tronedeljnoj obuci koju vodi tim sa ciljem da Vam pomogne da zadovoljite svoje potrebe za razvojem.

Takođe postoji i naša obuka za prvoklasne savetnike – niz kurseva koji pomažu svim našim savetnicima da pruže najkvalitetniju uslugu svakom od klijenata koji pozove kompaniju Carglass®.

Menadžeri

Imamo opsežan niz kurseva koji će Vam pomoći da usavršite kako lične tako i profesionalne veštine, počevši od našeg osnovnog programa za menadžere. Ovaj kurs daje novim menadžerima pregled svih aspekata poslovanja, od revizije i finansija do tehničke obaveštenosti, upravljanja kadrom i prvoklasne usluge. Iskusnijim menadžerima nudimo naš program za rukovođenje.

Carglass® klub za razvoj

Stalno učenje je osnovni deo naše kulture za sve koji su pozvani da se učlane u Carglass® klub za razvoj. Ova služba svakog meseca obaveštava zaposlene o novim mogućnostima za učenje i razvoj, uključujući i pristup resursnom centru za virtuelno učenje Ashridge (Ashridge Virtual Learning Resource Centre) – jednoj od deset najboljih poslovnih školi u Evropi.

Ukoliko imate osiguranje auto stakla, NEMOJTE BRINUTI, potrebno je samo da napravite zapisnik o oštećenju u Vašoj osiguravajućoj kompaniji, a Carglass® će naplatiti štetu direktno od osiguravajuće kompanije. Vi plaćate samo učešće u šteti, ukoliko ga imate, po Vašoj polisi osiguranja. Ukoliko Vaše auto staklo ima oštećenje veličine novčića do 10 dinara, u većini slučajeva učešće više nije Vaša obaveza, već osiguravajuće kompanije POPRAVKA JE ZA VAS BESPLATNA, a Vi ćete ujedno sačuvati fabrički ugrađeno staklo.

wiener osiguranje
sava osiguranje
globos osiguranje
generali osiguranje
ddor osiguranje
ams osiguranje
dunav osiguranje
triglav osiguranje
milenijum osiguranje
uniqa osiguranje

Visiting Serbia? Want to speak to us in English?